Thai English

ข่าวกิจกรรม

Prev Next
โครงการส่งเสริมพัฒนาเนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566"

โครงการส่งเสริมพัฒนาเนื่องใน "วันเด…

โครงการส่งเสริมพัฒนาเนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566" เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ลานกีฬาหน้าเทศบาล... อ่านต่อ

นายเรวัตร  งัดสันเทียะ  นายกเทศมนตรีตำบลพันดุงเปิดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

นายเรวัตร งัดสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบล…

นายเรวัตร  งัดสันเทียะ  นายกเทศมนตรีตำบลพันดุงเปิดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ... อ่านต่อ

กิจกรรม “การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕” ของเทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม “การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ…

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าวัดพันดุง หมู่ที่ ๑ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ... อ่านต่อ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ ส…

 การประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 256 ณ ห้องป... อ่านต่อ

รางวัล “หนึ่งอำเภอ หนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดีเด่น “

รางวัล “หนึ่งอำเภอ หนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล…

นายเรวัตร  งัดสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง พร้อมคณะ รับมอบโล่รางวัล “หนึ่งอำเภอ หนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล... อ่านต่อ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (อื่น ๆ)
  • ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง

 

 

 

กิจกรรม ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นายเรวัตร งัดสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง พร้อมปลัดเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานลูกจ้าง เทศบาลตําบลพันดุง ร่วมกิจกรรม

ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 

*******************

เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูป ตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฎิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริต ของเทศบาลตำบลพันดุง 

จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคคลในสังกัด ทุกคนไม่รับไม่ให้ของขวัญหรือของกำนันหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 141
เมื่อวาน 1224
เดือนนี้ 2510
เดือนก่อน 19850
ปีนี้ 22360
ปีก่อน 155585
รวม 546504
IP ของคุณ 3.235.186.94