Thai English

ข่าวกิจกรรม

Prev Next
การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง

การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างวัฒนธรรม…

      ... อ่านต่อ

นายเรวัตร  งัดสันเทียะ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธรูปประจำอำเภอขามทะเลสอ และพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำอำเภอขามทะเลสอ   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

นายเรวัตร งัดสันเทียะ พร้อมคณะผู้บริหาร…

นายเรวัตร  งัดสันเทียะ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธรูปประจ... อ่านต่อ

เทศบาลตำบลพันดุง ซ้อมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน โคราชจีโอพาร์ค สู่ จีโอพาร์คโลกยูเนสโก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลพันดุง ซ้อมเตรียมความพร้อมการต…

เทศบาลตำบลพันดุง ซ้อมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน โคราชจีโอพาร์ค สู่ จีโอพาร์คโลกยูเนสโก เมื่อวันที่ 6 ม... อ่านต่อ

นายวิเขียร   จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมามอบจักรยานให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพันดุง และเข้าเยี่ยมชมศูนย์เกลือสินเธาว์ ตำบลพันดุง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2565

นายวิเขียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังห…

นายวิเขียร   จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมามอบจักรยานให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพันดุ... อ่านต่อ

โครงการปลูกต้นไมเฉลิมพระเกียรติและวันสำคัญ  กิจกรรมปลูกต้นไมัและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  "รวมใจไทย  ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"

โครงการปลูกต้นไมเฉลิมพระเกียรติและวันสำค…

      โครงการปลูกต้นไมเฉลิมพระเกียรติและวันสำคัญ  กิจกรรมปลูกต้นไมัและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส... อ่านต่อ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (อื่น ๆ)
  • ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง

 

 

 

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 

          มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการฯ       แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ 

     1) มาตรการระยะเร่งด่วน 

          1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น 

               (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ 

               (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใด     ที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง 

          1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น 

               (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล 

               (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ 

               (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 

     2) มาตรการระยะยาว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคมคอนโดมิเนียม หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

 

>>>เอกสารมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  DOWNLOAD<<<>>>

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 154
เมื่อวาน 308
เดือนนี้ 3474
เดือนก่อน 14905
ปีนี้ 84784
ปีก่อน 72100
รวม 453356
IP ของคุณ 18.204.56.185