Thai English

กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

การตั้งกระทู้ และการแสดงความคิดเห็น กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพเหมาะสม ไม่ใส่ความบุคคลอื่นโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปัญหาคาใจ, แนะนำ, ประกาศ, หรือทุกสิ่งตามความเหมาะสมForum ตอบกระทู้


1หัวข้อ:เครื่องพิมพ์เช็ค,เคร่องใช้สำนักงาน (อ่าน 537 ครั้ง)
      กระทู้โดย:  ประภาศิริ ยะคะเสม
      E-mail:  sale5@prn-teck.com
      IP:  171.96.119.178
บทความ : เครื่องพิมพ์เช็ค,เคร่องใช้สำนักงาน
เมื่อ: วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10:04:30 นาที

บริษัทพีอาร์เอ็น เทคโนโลยี จำกัด
79 ซอยเสรีไทย81/2 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Tel : 0-2906-3121-2 Fax : 0-2906-3132 Email : sale3@prn-tech.com.

Passbook Printer Compuprint Model SP40 Plus (รุ่นใหม่ล่าสุด) เครื่องพิมพ์เช็คหรือสมุดบัญชี (Passbook Printer) โดยทั่วไปจะเป็นเครื่องพิมพ์ประเภทหัวเข็ม ซึ่งจะทำให้เกิดตัวอักษรนูนหรือลึก เวลาพิมพ์เอกสารเช่น เช็ค ใบถอนเงิน ใบเสร็จรับเงิน หรือสมุดบัญชี ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดสังเกตที่ชัดเจนในการตรวจสอบเช็คหรือเอกสารต่างๆ รวมทั้งสามารถสำเนาคาร์บอนในกรณีที่ใช้กระดาษชุดคาร์บอน  โดยทั่วไปเครื่องพิมพ์เช็คจะสามารถรับกระดาษ (Feed) และจัดรูปแบบกระดาษได้อัตโนมัติ ทั้งขนาด A4 หรือขนาดเช็ค ใบถอน โดยไม่ต้องคั่นหน้ากระดาษหรือทำการกำหนดขอบเขตในการพิมพ์เหมือนเครืองพิมพ์ทั่วไป ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในกรณีที่มีการพิมพ์เช็คมากและบ่อยครั้ง

ข้อดีของเครื่องพิมพ์เช็ค/สมุดเงินฝาก
การป้อนกระดาษและการจัดหน้ากระดาษ ทำได้อัตโนมัติ
ค่าหมึกเครื่องพิมพ์มีราคาถูก

รองรับกระดาษหนาประมาณ 20 แผ่น (สามารถใส่เอกสารทั้งเล่มได้)
• พิมพ์กระดาษคาร์บอนได้ประมาณ 6 ชั้น (กรณีต้องการใช้กระดาษคาร์บอนในการเก็บสำเนา)

ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้ทำการทดสอบแล้วว่าสามารถพิมพ์เช็คและใบถอนเงิน ได้ด้วยเครื่องพิมพ์ หลายประเภท ทั้งเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer), เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer), เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) หรือเครื่องพิมพ์เช็ค (Passbook Printer) ผู้ใช้งานสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ได้ความเหมาะสม สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้เครื่องพิมพ์เช็ค(Passbook Printer) ที่ได้ทดสอบการใช้งานกับระบบ e-LAAS ว่าสามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถ Download คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์เช็ค Compuprint รุ่น Sp40Plus ได้ ที่นี่ 

      ตอบโดย:  Art123
      E-mail:  art0855178366@gmail.com
      IP:  89.187.163.213
ตอบกระทู้ : เครื่องพิมพ์เช็ค,เคร่องใช้สำนักงาน
เมื่อ:  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:11:37 นาที

1